Heimdalenga Barnehage

Logg inn for å se alt innhold
Ansatte
 • Velkommen til å søke plass i vår barnehage

  10/02/2016

  Vi nærmer oss fristen som er 1. mars, for å søke om barnehageplass. I Rygge kommune har vi samordnet opptak, som betyr at alle søknadene går til Rygge kommune, uavhengig om det søkes til kommunal eller privat barnehage. I opptaksmøtene fordeles så søknadene til den enkelte barnehage, etter de prioriteringer søknadene inneholder.

  Det skal søkes elektronisk, på Rygge kommunes hjemmeside www.rygge.kommune.no

   

  Heimdalenga barnehage er en 4 avdelings privat barnehage, som pr. i dag har 67 barn, fordelt på to 0-3 års avdelinger, og to 3 – 5 års avdelinger.

  Vi har i år et stort kull som skal over i skolen, og har også derfor mange ledige plasser som skal «deles ut» denne våren.

   

  Å skulle begynne i barnehage er en milepæl i livet for både barn og foreldre, og man ønsker å få plass i «den beste» barnehagen.

  Vi er så heldige i Rygge, at vi kan si at alle barnehagene er riktig gode på hver sin måte, og

  for å finne den barnehagen man ønsker å prioritere, er det lurt å gjøre litt research.

  I den anledning henviser vi til Heimdalenga barnehages årsplan, som kan lastes ned på denne siden. Den sier noe om vår visjon, våre mål og våre satsningsområder.

  Mye betyr det også å besøke den enkelte barnehage i forkant, og dere er så velkomne til et besøk i Heimdalenga barnehage. Vi vil gjerne vise dere barnehagen vår, og ta en liten prat.

  Om dere har mulighet så ring gjerne i forkant, så setter vi av litt tid til besøket.

   

  Det er alltid spennende og forbundet med glede, å starte opp et nytt barnehageår, med nye barn og foreldre.

  Vi føler et stort ansvar ved at vi får «låne» det kjæreste dere har, og ønsker å gi et godt barnehagetilbud som gir gode opplevelser og gode minner.

 • Heimdalenga barnehages Facebook profil

  24/04/2014

  Facebook profilen er opprettet for å markedsføre barnehagen, derfor legger vi ut informasjon og bilder uten navn på barna. Vi har tidligere bedt om at dere ikke ”tagger” bildene, og setter pris på at dette overholdes.

  Kommentarer og innspill er alltid velkomment, og vi ønsker at dette skal være en mulighet for alle som er ”innom”.  Mange barnehager har lignende profiler, og vi ser det som viktig at vi også synes i sosiale medier.

  Dere kan på deres egen Facebook profil endre innstillinger for hvem som ser hva dere gjør/kommenterer på, på for eksempel Heimdalengas profil. Vi ønsker ikke å begrense rekkevidden av profilen ved å endre betingelsene våre, det er en offentlig bedriftsprofil og ikke en lukket gruppe kun for foreldre.

  Vi er imidlertid bevisste på hvem som synes på bildene, og at dere som foreldre får mulighet til å uttale dere om deres barn kan synes – samtykke skjemaet på starten av barnehagetiden inneholder et punkt om dette, og det skal også spørres fra barnehagens side dersom vi er usikre.

  Vi setter ikke navn på de som er på bildet, og vi etterstreber å ha illustrerende bilder – som viser hva vi gjør og er opptatt av.  Og unngår portrettbilder/nærbilder av enkeltbarn.

  Dersom dere har ytterligere spørsmål eller forslag, så er det bare å si i fra.

   

    • God påske

  10/04/2014

  Nå er hovedopptaket ferdig. De barna som har fått plass i vår barnehage har mottatt brev om dette og bekreftet at de mottar plassen. Vi ønsker dere alle velkommen til Heimdalenga barnehage og gleder oss til å bli kjent med dere.

  Vi ønsker alle en riktig god påske. 

 • Opptak barnehageåret 2014-15

  11/03/2014

  Da er søknadsfristen for barnehageplass passert (1.mars). Det som skjer videre er at barnehagene i Rygge samles til opptaksmøte den 12.mars. Da er det tid for 1. opptak. Alle barnehagene tilbyr plass til søkere som har den aktuelle barnehagen som 1. prioritet. Dersom det ikke kan tilbys plass til all, blir de liggende til 2. opptak som skjer i 2. opptaksmøte den 2. april. Alle som får plass ved 1.opptak mottar brev i dagene etter den 12. mars. Barnehagene følger barnehageloven og barnehagens vedtekter ved opptak. Vi ønsker selvsagt at alle skal få plass i den barnehagen de har søkt som 1. alternativ, men det er nok ikke mulig alle steder. Totalbildet ser ut til å bli at alle får tilbud om barnehageplass, men ikke alle får oppfylt sitt 1.ønske. 

  Vi i Ryggebarnehagen gjør det vi kan for at alle skal bli fornøyd med opptaket og prosessen rundt. Vi gleder oss til å bli kjent med mange nye familier i tiden som kommer.

 • 05/02/2014

  I dag har Marihønene vært på tur :)

 • Søker du barnehageplass?

  27/01/2014


  Behov for barnehageplass fra høsten 2014? Da er tiden inne for å søke i disse dager. Søknadsfristen er 1. mars og det er veldig viktig å overholde denne!


  I Rygge har vi samordnet opptak. Det vil si at du må søke via et elektronisk søknadsskjema som du finner på Rygge kommunes hjemmeside www.rygge.kommune.no

  På søknadsskjema må du rangere barnehagene etter prioritet. Den barnehagen du har som nr.1 vil være den første som får søknaden og som tildeler deg plass dersom barnehagen har nok plasser. Opptaket er delt inn i flere runder. Får man ikke tildelt barnehageplass i den ønskede barnehagen går man videre til 2. runde og søknaden går til neste barnehage på prioriteringslisten.

  Høyst sannsynlig vil alle barn i Rygge få en barnehageplass, men det kan hende at ikke alle får 1.ønske sitt oppfylt. 

  Dersom du lurer på hvilken rekkefølge du skal prioritere barnehagene i, så er det lurt å sette seg inn i hva de ulike barnehagene står for og hvordan de jobber. Et besøk i barnehagen kan også være med på å støtte din avgjørelse.


  Vi i Heimdalenga barnehage er opptatt av gode relasjoner og trivsel. Vi er også opptatt av at barn skal lære. Men vi mener at for at barn skal utvikle seg og lære må de først og fremst være trygge, få omsorg og trives. Derfor er vår visjon:

  Heimdalenga barnehage – et godt sted å være, et godt sted å lære.

  For å oppnå dette mener vi at det er viktig med små barnegrupper og da særlig for de yngste barna.

  Barnehagen er organisert i avdelinger. Vi har 2 småbarnsavdelinger med 10 barn og 3 voksne (grunnbemanning).

  Vi har 2 avdelinger for barn over 3 år. De er til sammen 42 barn.

  Vi har en stab på 20 ansatte. Totalt på huset er det 7 pedagoger (inkl. daglig leder). Personalet på Heimdalenga er svært glade i jobben sin og de fleste har jobbet hos oss i en årrekke. Personalet er fordelt på 17 kvinner og 3 menn. 

  Dersom du vil vite mer om oss før du søker barnehageplass, er du hjertelig velkommen på besøk. Vi viser gjerne fram barnehagen vår og forteller mer om barnas hverdag i Heimdalenga barnehage.

  Det er fint om du sender en mail eller tar en telefon for å avtale besøk. Da setter vi av god tid til omvisning og samtale.

  Du kan bruke følgende mailadresse eller mobilnummer: post@heimdalenga.no eller ring 97697936. Du vil da komme til Solveig Haugland som er daglig leder.


  VELKOMMEN J.


   


 • Luciafeiring 2013

  16/12/2013

  Fredag 13.12.13 feiret vi Luciadagen i barnehagen. Flotte, store Edderkopper gikk luciatog, til stor glede for de fremmøtte

   

 • Tusen takk!

  25/10/2013

  • Tusen takk til alle foreldre som deltok med stor
   iver på vår kunst og solidaritetscafé i går på FN-dagen.
  • Tusen takk til dere som lagde spennende mat fra
   deres hjemland! Vi kalte det «En smak av verden», og det var det jammen. Så mange
   gode og spennende smaker og veldig populært!!
  • Takk til dere alle som villig betalte våre
   ivrige 5-åringer som solgte billetter i porten. Det er heldigvis ikke hver dag
   dere må betale inngangspenger for å hente barna deres! MEN så fikk alle sammen
   med seg et flott kunstverk hjem i bytte med billetten.
  • Tusen takk til alle dere som bakte deilige kaker
   til caféen og som etterpå betalte villig for hver kake dere spiste.
  • Tusen takk til dere alle som la ned masse penger
   på kaker og kaffe
  • Tusen takk til dere som bød på de flotte kunstverkene
   (fra hver avdeling)i vår kunstauksjon. Dere er nå stolte eiere av hvert deres
   genuine maleri!
  • TUSEN TAKK til alle barna som har jobbet hardt
   og gledet seg til den store dagen!
  • Tusen takk til personalet som med stor glede og
   entusiasme har forberedt dagen, sammen med barna, og som stod på med ulike
   oppgaver på FN-dagen.

  Som resultat av dette kan vi i dag sende kr. 8471,- til Ryggebarnehagens barnehageprosjekt i
  Nicaragua.

  Vi er ikke ferdig med tema enda og vi vil bruke mer tid
  på å lære oss mer om Barnekonvensjonen, eller barn rettigheter, som det også
  kalles. Dette er et tema som barna, særlig de eldste, er veldig opptatt av og
  gløder for. Vi holder på så lenge barna finner det spennende. Det passer godt
  inn i vårt årstema som heter «Meg i verden».

  Veien blir til mens vi går, og barnas medvirkning er med på å vise oss veien.

   

 • Markering av FN-dagen 24.0ktober

  18/10/2013    Velkommen til kunst - og solidaritetscafe»

  Tid: Torsdag den 24.oktober

  Kl.: 15.00-16.30

  Sted: Heimdalenga barnehage

  Pris: Inngangsbillett kr,- 50 pr. familie (det er lov å gi mer). Billettene selges av 5-åringene i porten.
  Billettene kan byttes inn i et kunstverk, laget av ditt barn. Husk kontanter til både billett og café.

  Arrangement: Kunst – og solidaritetscafé

  Priser: Kake kr. 10,- og kaffe inkl. påfyll kr. 5,-

  Ca. Kl. 15.30: Barnesang +
  Kunstauksjon av 4 kunstverk (bilder laget i samarbeid på hver avdeling) fra
  scenen på kjøkkenet.

  Inntektene går til:
  Ryggebarnehagens barnehageprosjekt i Nicaragua.

  Hjelp! Vi trenger hjelp fra dere
  foreldre til å bake kaker til caféen. Meld fra til personalet på avdelingen om
  dere kan bake.

  Dette er, som dere skjønner, et solidaritetsprosjekt hvor vi ber om deres støtte på flere måter.
  Barna gleder seg veldig til dagen og til at dere skal komme til barnehagen.
  Edderkoppene(5-åringene) som sitter i porten vil nok være strenge og passe på
  at alle betaler for billetten.

  Dette prosjektet er en del av vårt årstema «meg i verden». Barna lærer om barns rettigheter, om FN og at barn over hele verden trenger det samme, men at mange barn ikke får dekket sine behov. De lærer samtidig at vi alle kan bidra til å hjelpe barn så de får det bedre. De opplever også at det å hjelpe andre gir glede. Vi håper vi har dere alle med oss ved å vise barna at solidaritet er viktig og at det nytter å hjelpe andre!      

   

  Velkommen til vår markering av FN-dagen   

  «Barn hjelper barn»   

  Tid: Torsdag den 24.
  oktober   

  Kl.: 15.00-16.30   

  Sted: Heimdalenga
  barnehage   

  Pris: Inngangsbillett kr,-
  50 pr. familie (det er lov å gi mer). Billettene selges av 5-åringene i porten.
  Billettene kan byttes inn i et kunstverk, laget av ditt barn. Husk kontanter til både billett og café.   

  Arrangement: Kunst – og
  solidaritetscafé   

  Priser: Kake kr. 10,-,
  kaffe inkl. påfyll kr. 5,-

   

  Ca. Kl. 15.30: Barnesang +
  Kunstauksjon av 4 kunstverk (bilder laget i samarbeid på hver avdeling) fra
  scenen på kjøkkenet.

   

  Inntektene går til:
  Ryggebarnehagens barnehageprosjekt i Nicaragua.

   

  Hjelp! Vi trenger hjelp fra dere
  foreldre til å bake kaker til caféen. Meld fra til personalet på avdelingen om
  dere kan bake.   

  Dette er, som dere
  skjønner, et solidaritetsprosjekt hvor vi ber om deres støtte på flere måter.
  Barna gleder seg veldig til dagen og til at dere skal komme til barnehagen.
  Edderkoppene(5-åringene) som sitter i porten vil nok være strenge og passe på
  at alle betaler for billetten.   

  Dette prosjektet er en del
  av vårt årstema «meg i verden». Barna lærer om barns rettigheter, om FN og at
  barn over hele verden trenger det samme, men at mange barn ikke får dekket sine
  behov. De lærer samtidig at vi alle kan bidra til å hjelpe barn så de får det
  bedre. De opplever også at det å hjelpe andre gir glede. Vi håper vi har dere alle med oss ved å vise barna at
  solidaritet er viktig og at det nytter å hjelpe andre!   

   

 • Vi minner om:

  26/09/2013

  • Fredag 27.september er det planleggingsdag i Heimdalenga barnehage. Barnehagen er da stengt.
  • Onsdag 9.oktober inviterer Humla og Gresshoppa til foreldremøte. Foreldrene til 5-åringene inviteres til kl. 18.00 og øvrige foreldre til kl.19.00
  • Tirsdag den 15.oktober inviterer Marihøna og Meitemarken til foreldremøte kl. 19.00

  Velkommen alle sammen

 • VELKOMMEN ALLE NYE BARN OG FORELDRE

  07/08/2013

  Velkommen til Heimdalenga barnehage.

   Vi ønsker i år 21 nye barn og deres familier velkommen. Vi gleder oss veldig til å bli kjent med dere alle. Vi håper barna skal få gode venner og at vi raskt klarer å gjøre dere
  foreldre trygge på at dere har gjort et godt valg på vegne av barna deres. Det
  er av stor betydning for barnas tilvenning at foreldrene føler seg trygge på
  barnehagen og vårt personal. Trygge foreldre gir trygge barn og omvendt. God
  kommunikasjon mellom hjem og barnehagen er derfor superviktig. Dersom dere er
  usikre på noe eller har spørsmål eller synspunkter, så ta det opp med
  personalet. Først da kan vi rette opp i eventuelle misforståelser eller
  forbedre oss.

  Vi er alle opptatt av det samme – nemlig barnas beste.  VELKOMMEN   

 • VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR

  07/08/2013

  Velkommen tilbake fra ferien til alle våre "gamle venner". Vi håper både barn, foreldre og kolleger har hatt en kjempefin sommer. Vi regner med at alle batterier er ladet og at vi alle er klar for et nytt og spennende barnehageår. Mange barn begynner i disse dager på "stor" avdeling etter å ha levd etter rolig og skjermet liv på småbarnsavdeling. Det er en overgang for både barn og foreldre. Vi har forberedt det godt og regner med at det skal gå kjempefint. Barna møter trygge og kjente voksne. Det som er mest annerledes er at det er dobbelt så mange barn. Det er for det meste positivt, fordi barna stort sett er klare for nye utfordringer, andre leker og flere venner. Det som er litt uvant i starten er at det er flere barn som forventer de voksnes oppmerksomhet. Tiden er inne for å lære å vente på tur og til å forstå at noen ganger har andre mer påtrengende behov. Dette er en del av den sosial utviklingen. Erfaringsvis går dette veldig greit, fordi barna er modne for det og fordi personalet møter barna med anerkjennende kommunikasjon og forståelse. For mange av de litt større barna betyr høsten at de må ta farvel med gode venner som begynner på skolen. Det betyr kanskje at de nå er størst på sin avdeling og at de får nye venner som ikke har gått i barnehagen før. Vi vet at det tar litt tid før en ny avdeling "setter" seg og at hvordan vi alle opptrer i denne fasen er viktig for hvordan relasjoner dannes. Dette er spennende og viktige dager og uker. Vi snakker mye med barna om hvordan vi tar i mot nye venner og hjelper de å finne seg til rette på avdelingen. Dette vokser barna på. Dette blir bra!

   

 • Informasjon om planleggingsdager

  05/08/2013

  Se undersiden: Viktige datoer for info om dette barnehageårets planleggingsdager.

 • Tilsyn i barnehager og VG oppslag

  11/03/2013


  Det publiseres i dag en omfattende undersøkelse av norske barnehager på Vg.no. På nettavisen til VG kan man gå inn og sjekke «sin» barnehage for å se hvordan det står til. Går man inn på Heimdalenga finner man ingen rapporter. Det ser ut som om vår barnehage ikke har hatt tilsyn de siste 3 årene. Det er helt feil! Vi har stadig tilsyn fra forskjellige instanser.

  25.04.12 hadde vi tilsyn knyttet mot Forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler. Tilsynsrapporten konkluderer slik: Heimdalenga barnehage framstår som en veldrevet virksomhet som tilfredsstiller intensjonen i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

  Det er vedtatt at alle barnehager skal måle radonnivået i sine bygninger. Vi får rapporten på dette i løpet av denne uka. Det er ingenting som tyder på at radonnivået er for høyt hos oss.

  Heimdalenga barnehage har også årlig branntilsyn. I tilsynsrapporten av 08.05.12 skriver branninspektøren i sin konklusjon: "Barnehagen har gode rutiner for det forebyggende arbeidet, og har et godt grunnlag for det videre brannvernarbeidet. Under årets tilsyn ble det ikke avdekket noen avvik".

  Andre instanser som har hatt tilsyn her de senere årene er:
  Mattilsynet, Arbeidstilsynet og Rygge kommune. Barnehagen har kommet godt ut av alle tilsyn opp gjennom årene. Vi ser på tilsynene som mulighet til å lære og til å forbedre oss i forhold til loven.

  Foruten alle tilsynene er det årlige kontroller og service av f. eks. varmeanlegg, ventilasjonsanlegg, røropplegg og elektrisitet.

  Dere skal også vite at personalet gjennomgår det lovpålagte, årlige førstehjelpskurs og at vi i tillegg har kjøpt et databasert sikkerhetsopplegg med teoretisk førstehjelpskurs, kurs i forebygging av ulykker og kurs i å foreta kontinuerlige sikkerhetsvurderinger. Dette programmet, som kalles "Sikkerhetsrommet", er ikke lovpålagt, men noe barnehagen vurderer som en god investering.

  Vi opplever at norske barnehager er under meget streng kontroll og kjenner ikke igjen vår hverdag i den virkeligheten som VG beskriver. Vi vil understreke at vi forstår behovet for tilsyn og kontroller og at vi til enhver tid gjør det vi kan for å leve etter de lover og regler som styrer vår virksomhet.

  Heimdalenga barnehage har fokus på barnas sikkerhet. 

  Dersom noen foreldre skulle bli bekymret etter å ha lest Vg.no, så ta gjerne kontakt med daglig leder for en prat.

   

  Solveig Haugland

   

      

 • 1 åringen i barnehagen

  15/02/2013

  Den siste tiden har 1-åringens dag i barnehagen vært drøftet i ulike media. Det er forskere som mener at en del 1åringer viser tegn på stress etter at foreldrene har levert dem i barnehagen.

  Vi vil ikke begi oss inn i en diskusjon om hvorvidt disse forskningsresultatene er riktige eller ei, men vi kan fortelle litt om hvordan vi jobber for at de yngste barna skal oppleve trygghet i vår barnehage.

  I Heimdalenga barnehage har vi et spesielt fokus på de yngste barna. Vi organiserer barnehagen vår i avdelinger hvor det er tette og nære bånd mellom barna og barna og personalet.

  Vi har to småbarns- avdelinger med et grunntall på 9 barn på hver. Grunnbemanningen er på disse avdelingene 3 voksne, hvorav en er utdannet førskolelærer. Våre assistenter har til dels lang erfaring og en del av de har tatt eksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

  Vi er svært opptatt av at de små barna skal ha kjente voksne rundt seg hele dagen og forsøker så langt vi kan og bruke faste, kjente vikarer når det er nødvendig.  

  De yngste barna kan godt ha besøk av barn fra andre avdelinger og selv gå på besøk, men de har en sterk tilhørighet til sin avdeling. De deltar også i aktiviteter ute og inne sammen med andre barn, når vi mener de er klare for det. Det er store individuelle forskjeller hos barn når det gjelder å bevege seg med stor trygghet rundt i barnehagen. Vi er opptatt av å ta hensyn til deres personlige tempo. 

  Vi opplever at våre 1 åringer har gode hverdager i barnehagen. De viser glede over å komme til barnehagen og det er rørende å se hvordan barn helt ned i 1 årsalder knytter vennskap og viser stor gjensynsglede når de møtes. 

  Vi er opptatt av å vise barna anerkjennelse når de lengter etter mamma eller pappa. Da trøster vi barna, ser på huset deres på veggen hvor det er bilde av alle i familien og vi snakker om mamma og pappa. 

  En god tilvenning til barnehagen er viktig for å sikre en god barnehagestart for barna. Alle barna får en kontaktperson som tar i mot og følger barnet spesielt. Vi er også opptatt av å trygge foreldrene på hvordan barnet har det. Derfor ringer vi gjerne foreldrene (eller sender en sms) for å fortelle hvordan det går med barnet dersom barn og foreldre har hatt en litt
  dårlig start på dagen eller en litt trist adskillelse. Vi ringer også foreldrene for å spørre dem til råds eller informere dersom f.eks. et barn virker litt utilpass eller har litt dårlig allmenntilstand. Dermed kan foreldrene også være trygge på at barnet har det bra dersom de ikke hører noe fra barnehagen. 

  Jesper Juul sier at barna samarbeider med foreldrene og at barna viser utrygghet dersom foreldrene er utrygge. Barn er svært sensitive og merker det godt hvis foreldrene er utrygge. Det er derfor veldig viktig for barna at foreldrene opplever at barna er trygge i barnehagen og at de er trygge på sitt valg på å ha barna i barnehagen. God kommunikasjon mellom barnehagen og foreldrene er av avgjørende betydning for barnets trygghetsopplevelse. 

  Vi opplever glade og sprudlende, små barn i vår barnehage. Vi er trygge på at de har gode dager i Heimdalenga barnehage. Vi er svært opptatt av å ha tett kontakt med foreldrene og mener at det er av stor betydning å ha en åpen linje til foreldrene. Med det mener vi at dersom foreldrene er urolige for noe som har med barnet eller barnehagen å gjøre, er det kjempeviktig at de tar det opp med barnehagen. Det er på den måten vi kan bli bedre og endre på det som eventuelt trenger og endres.

  Vi er ydmyke over det store ansvaret vi har hver dag ved å ta vare på det viktigste i en hver foreldres liv, nemlig barnet. 

  Vårt mål er at vi, i samarbeid med foreldrene, bidrar til at barnet får trygge rammer slik at det kan utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv.   

 • Vedr. barnehageplass

  04/02/2013

  Dersom noen har forstått det slik at vi har ledige barnehageplasser per i dag, så beror dette på en misforståelse. Vi har ingen ledige barnehageplasser før kommende barnehageår som starter 15. august 2013. Vi arrangerte åpen dag på lørdag for å informere om vår barnehage i forkant av søknadsfristen for barnehager som er 1. mars.

  Vi beklager hvis vi via forrige artikkel  har uttrykt oss på en slik måte at noen har trodd at vi har ledige plasser nå i vår.

  Det er lett å forstå at man kan bli forvirret etter siste ukes oppslag i lokalavisen, om at Rygge kommune har for mange plasser og derfor må legge ned en barnehage. Det er viktig å understreke at bakgrunnen for dette er at det barnekullet som begynner på skolen denne høsten er stort. Det er færre barn som bor i vår kommune og som ikke har barnehageplass enn antall barn som begynner på skolen til høsten. Derfor vil det, totalt i kommunen, være flere plasser enn det er barn.

  Vi ser at behovet for barnehageplasser er særlig stort fra januar og utover våren og vi forstår at mange foreldre er fortvilet. Som sagt har vi ingen ledige barnehageplasser for tiden og kan derfor ikke være til noe hjelp.

  Vi har 20 barn som begynner på skolen til høsten og dermed 20 ledige plasser fra august. Alle er hjertelig velkommen til å søke på disse.Søknadsskjema finner du på http://www.rygge.kommune.no/ og søknadsfristen er som sagt 1. mars. Dersom du ønsker plass i vår barnehage, setter du Heimdalenga barnehage som 1. prioritet.